• OTS
  • May 31, 2019
SHARE

Masaki Y, Yamamoto K, Yoshida K, Maruyama A, Tomori T, Iriyama Y, Nakajima H, Kanaki T, Seio K.
Org Biomol Chem. 2019 May 15;17(19):4835-4842.

PubMed

Related articles