• OTS
  • June 30, 2018
SHARE

Chen Z, Liu Z, Yang Y, Zhu Z, Liang R, Huang B, Wu D, Yang L, Lu H, Jin D, Li Q.
Oncotarget. 2018 Jun 1;9(42):26770-26786.

PubMed

Related articles