• OTS
  • December 31, 2018
SHARE

Luo F, Xie Y, Wang Z, Huang J, Tan Q, Sun X, Li F, Li C, Liu M, Zhang D, Xu M, Su N, Ni Z, Jiang W, Chang J, Chen H, Chen S, Xu X, Deng C, Wang Z, Du X, Chen L.
Mol Ther Nucleic Acids. 2018 Dec 7;13:291-302.

PubMed